فروشگاه اینترنتی تسلا الکترونیک لیست کالاها

عنوان تصویر قیمت عادی(تومان) قیمت شگفت انگیز(تومان)
میکروکنترلر ATMega8535 میکروکنترلر ATMega8535 131000 131000
کانکتور DB50ماده سرکابلی کانکتور DB50ماده سرکابلی 290000 290000
کانکتور DB50 نری سرکابلی کانکتور DB50 نری سرکابلی 290000 280000
کانکتور DB37 نری سرکابلی کانکتور DB37 نری سرکابلی 210000 210000
کانکتور DB37 ماده سرکابلی کانکتور DB37 ماده سرکابلی 210000 210000
کانکتور DB25 ماده سرکابلی کانکتور DB25 ماده سرکابلی 150000 150000
کانکتور DB25 نری سرکابلی کانکتور DB25 نری سرکابلی 150000 145000
کانکتور DB15 نری سرکابلی کانکتور DB15 نری سرکابلی 95000 95000
کانکتور DB15 ماده سرکابلی کانکتور DB15 ماده سرکابلی 95000 95000
کانکتور DB9 ماده سرکابلی کانکتور DB9 ماده سرکابلی 58000 58000