تریستور چیست؟

تریستور چیست؟

تریستور (Thyristor) یک قطعه نیمه ‌رسانای چند لایه است که در مدارهای الکترونیک قدرت و الکترونیک صنعتی از آن استفاده می‌شود. گاهی تریستور را یکسوساز کنترل شده با سیلیکون (Silicon Controlled Rectifier) یا SCR نیز می‌نامند. برای روشن (ON) شدن این قطعه پسیو، باید به پایه گیت آن یک سیگنال اعمال کرد. در حقیقت، با اعمال سیگنال گیت یک دیود یکسو خواهیم داشت و این متناظر با کلمه یکسوساز در SCR است. در حقیقت، نماد مداری تریستور یک دیود قابل کنترل است. شکل زیر، نماد تریستور را نشان می‌دهد.

برخلاف دیود پیوندی که یک قطعه نیمه‌رسانای دو لایه (P-N) است، یا ترانزیستور دوقطبی متداول که  سه لایه دارد P-N-P  یا  N-P-N، تریستور یک قطعه نیمه‌هادی چهار لایه (P-N-P-N) است که سه  پیوندP-N   دارد.

مشابه یک دیود، تریستور قطعه‌ای تک‌جهته است و جریان را فقط در یک جهت هدایت می‌کند. اما برخلاف دیود، تریستور بسته به چگونگی سیگنال اعمالی به گیتش می‌تواند به عنوان یک کلید مدار باز یا یک دیود یکسوکننده عمل کند. به عبارت دیگر، تریستورها فقط می‌توانند در حالت کلیدزنی عمل کنند و برای تقویت‌کنندگی به کار نمی‌روند.

یکسوساز کنترل شده با سیلیکون یا SCR، در کنار تریاک (Triac)، دیاک (Diac) وترانزیستور تک پیوندی، یکی از چندین قطعه نیمه‌رسانای قدرت است که می‌تواند مانند کلید‌های AC حالت جامد بسیار سریع، برای کنترل ولتاژها و جریان‌های AC بزرگ، عمل کند.

تریستور، یک قطعه سه سر یا سه پایه با پایه‌های آند (Anode)، کاتد (Cathode) و گیت (Gate) است که از سه پیوند PN  تشکیل شده و می‌تواند با سرعت بسیار بالا روشن و خاموش شود یا می‌تواند مقدار مشخصی توان را برای متغیرهای زمانی در نیم تناوب‌ها به بار تحویل دهد.

بهترین راه برای توصیف عملکرد تریستور این است که فرض کنیم مشابه شکل زیر، از دو ترانزیستور ساخته شده که مانند یک جفت کلید احیاگر، پشت به پشت به هم متصل هستند.

شکل بالا، مدار معادل دو ترانزیستور نشان می‌دهد که جریان کلکتور ترانزیستور NPN یا مستقیماً بیس ترانزیستور PNP را تغذیه می‌کند.

این دو ترانزیستور متصل، برای هدایت به یکدیگر وابسته هستند؛ به گونه‌ای که هر ترانزیستور، جریان بیس-امیتر خود را از جریان کلکتور-امیتر ترانزیستور دیگر می‌گیرد. بنابراین، تا زمانی که یکی از ترانزیستورها جریان بیس نداشته باشد، اتفاقی رخ نخواهد داد؛ حتی اگر ولتاژ آند-کاتد وجود داشته باشد.

وقتی پایه آند تریستورها نسبت به کاتد آن‌ها منفی باشد، پیوند N-P میانی بایاس مستقیم می‌شود، اما دو پیوند P-N بیرونی بایاس معکوس خواهند بود و تریستور بسیار شبیه به یک دیود معمولی عمل می‌کند. بنابراین، اگر به ازای مقادیر بالایی از ولتاژ، از نقطه شکست پیوندهای بیرونی فراتر رود، تریستور بدون اعمال سیگنال گیت هدایت می‌کند.

این موضوع، یک ویژگی منفی قابل توجه است، زیرا ممکن است تریستورها به طور ناخواسته توسط اضافه ولتاژ یا دمای بالا یا افزایش سریع به حالت هدایت تحریک شوند.

اگر پایه آند نسبت به کاتد مثبت باشد، دو پیوند P-N بیرونی بایاس مستقیم وپیوند N-P میانی بایاس معکوس خواهد شد. بنابراین، جریان مستقیم نیز سد می‌شود. اگر یک جریان مثبت به بیس ترانزیستورتزریق شود، جریان کلکتور حاصل، از بیس ترانزیستورمی‌گذرد. این موضوع، به نوبه خود سبب برقراری جریان کلکتور در ترانزیستورمی‌شود که خود سبب افزایش جریان بیس خواهد شد.

از آن‌جایی که دو ترانزیستور در یک حلقه فیدبک احیاگر متصل شده‌اند، بسیار سریع یکدیگر را به حالت هدایت اشباع می‌برند. همچنین، به دلیل آنکه مقاومت مستقیم تریستور، هنگام هدایت به مقادیر پایین‌تری از یک اهم می‌رسد و در نتیجه ولتاژ و توان اتلافی نیز کم است، هنگامی که فرمان هدایت داده می‌شود، جریان گذرنده از آند به کاتد، تنها با مقاومت مدار خارجی محدود می‌شود.

در حالت خاموش یا OFF، تریستور جریان یک منبع AC را در هر دو جهت سد می‌کند. با روشن یا ON شدن تریستور از طریق اعمال یک جریان مثبت به بیس ترانزیستور که در یک SCR ، گیت نام دارد، عملکرد تریستور مانند یک دیود یکسوساز معمولی خواهد بود.

منحنی‌های مشخصه ولتاژ-جریان (I-V) مربوط به عملکرد یک تریستور در شکل زیر نشان داده شده است.

وقتی تریستور ON می‌شود و جریان را در جهت مستقیم عبور می‌دهد (آند مثبت)، سیگنال گیت، به دلیل عمل احیاگر دو ترانزیستور داخلی، کنترل را از دست خواهد داد. در این صورت، اعمال هرگونه سیگنال یا پالس به گیت بعد از آرایش اولیه هیچ اثری نخواهد داشت، زیرا تریستور از قبل در حال هدایت بوده و کاملاً روشن است.

برخلاف ترانزیستور، نمی‌توان SCR را به گونه‌ای بایاس کرد که در ناحیه فعال روی خط بار بین حالت‌های سدکنندگی و اشباع باقی بماند. اندازه و زمان پالس فعال‌ساز (Turn-On) گیت، تأثیر اندکی بر عملکرد قطعه دارد، زیرا هدایت به صورت داخلی کنترل شده است. اعمال یک پالس گیت آنی به تریستور، برای شروع به هدایت آن کافی است. در این صورت، تریستور به طور دائم دروضعیت ON باقی می‌ماند؛ حتی اگر سیگنال گیت کاملاً حذف شود.

بنابراین، می‌توان تریستور را به عنوان یک لچ دوپایا (Bistable Latch) یا فلیپ‌فلاپ در نظر گرفت که دو حالت پایدار OFF یا ON دارد. به همین دلیل است که بدون اعمال سیگنال گیت، یک SCR، جریان یک شکل موج  AC را در دو جهت سد می‌کند و وقتی به حالت هدایت می‌رود، عمل احیاگر به این معنی است که نمی‌توان آن را دوباره با استفاده از گیت به حالت OFF برد.

اما چگونه می‌توانیم تریستور را خاموش یا OFF کنیم؟ وقتی تریستور در حالت ON قفل شده (Self-latched) است و جریان را از خود عبور می‌دهد، فقط در صورتی دوباره خاموش می‌شود که منبع ولتاژ‌ و در نتیجه جریان آند کاملاً حذف شود یا جریان آند به کاتد آن به وسیله یک عمل خارجی (مثلاً باز کردن یک کلید) به پایین‌تر از مقداری که حداقل جریان نگهدارنده (Minimum Holding Current) نامیده می‌شود، کاهش یابد.

بنابراین، برای آنکه پیوندهای PN داخلی تریستور وضعیت سدکنندگی خود را قبل از اعمال دوباره یک ولتاژ مستقیم به قطعه بازیابی کنند، باید جریان آند به پایین‌تر از مقدار حداقل نگهدارنده کاهش پیدا کند.

از آن‌جایی که تریستور بعد از کاهش جریان آند به پایین‌تر از مقدار حداقل نگهدارنده خاموش می‌شود، اگر یک منبع AC سینوسی به SCR اعمال شود، در مقادیر نزدیک به عبور از صفر در نیم تناوب‌ها، خاموش می‌شود و تا زمانی که یک پالس تریگر گیت اعمال شود، خاموش باقی می‌ماند.

به دلیل آنکه در هر نیم دوره تناوب، پلاریته ولتاژسینوسی AC تغییر می‌کند، تریستور در زاویه  ۱۸۰ درجه نقطه گذر از صفر شکل موج مثبت خاموش می‌شود. این اثر به عنوان کموتاسیون طبیعی (Natural Commutation) شناخته می‌شود و مشخصه بسیار مهمی است.

کموتاسیون طبیعی در تریستورهایی که از منابع DC تغذیه می‌شوند رخ نمی‌دهد، زیرا ولتاژ منبع DC پیوسته و یک‌جهته است و باید از راه‌های دیگر برای خاموش کردن تریستور در زمان مناسب استفاده کرد.

در مدارهای سینوسی AC کموتاسیون طبیعی در هر نیم تناوب رخ می‌دهد. در نیم تناوب مثبت شکل موج سینوسیAC ، تریستور بایاس مستقیم (آند مثبت) است و می‌توان آن را با یک سیگنال یا پالس گیت به حالت ON برد. در نیم دوره منفی، آند منفی می‌شود و کاتد مثبت. با این ولتاژها، تریستور بایاس معکوس است و حتی اگر سیگنال گیت نیز وجود داشته باشد، نمی‌تواند هدایت کند. بنابراین، با اعمال یک سیگنال گیت در نیم موج مثبت و در زمان مناسب، تریستور تا پایان نیم موج مثبت به حالت هدایت می‌رود. با این ولتاژ، تریستور بایاس معکوس شده و حتی زمانی که سیگنال گیت به آن اعمال شود، نمی‌تواند هدایت کند. پس، می‌توان در هر نقطه‌ای از نیم موج مثبت شکل موج AC، ازکنترل فاز (Phase Control) برای تحریک تریستور استفاده کرد. یکی از کابردهای مهم تریستورها، کنترل توان در مدارهای AC است.